Administrata zgjedhore do të bëj trajnimin e duhur që parasheh testim online sipas memorandumit për bashkëpunim që e kanë nënshkruar Aleksandër Cicakovski kryetari i KSHZ dhe Nina Soumalainen shefe e OSBE-së në Shkup.

Testimi online do bëhet në një aplikacion të vecantë për evaluimin e kompetentëve për secilin anëtarë të bordit zgjedhorë. E përbashkët është se përmes strukturimit intenziv dhe fitimit të njohjeve tejkalohen më lehtë problemet, ka thënë Cicakovski.

Bashkëpunimi mes KSHZ dhe OSBE do të përmirësojë procesin operativ dhe kapacitetin e komisionit.