Megjithëse nuk ka mbushur ende një vit të plotë funksionimi, Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup planifikon të zgjerojë gamën e programe studimore për vitin akademik 2017/2018 me tetë programe të reja, shkruan gazeta KOHA.

Nga 14 programe studimore të cilat i disponon momentalisht, prej vitit tjetër akademik në pesë fakultet e UNT-së pritet të shkojë në 20 numri i përgjithshëm i programeve studimore, pra gjashtë programe krejtësisht të reja dhe dy të tjera të cilat do të pësojnë riorganizim prej “programeve të vjetra”.

Rektori i këtij universiteti, Aziz Pollozhani, pohon se universiteti do të del me ofertë më të pasur për vitin e ardhshëm akademik dhe për këtë janë bërë kërkesat për akreditimin programeve të reja. Miratimi i këtyre kërkesave nga Këshilli për Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Maqedoni dhe leja për funksionimin e tyre për vitin akademik 2017/2018, sipas tij është çështje kohe.

Ai thotë se është tejkaluar tanimë edhe periudha e ndërmjetme mes qeverisë së vjetër dhe qeverisë të re dhe pret që shumë shpejtë të marrim edhe lejen për regjistrimin e studentëve në të gjitha programet studimore, duke llogaritur këtu edhe programet e reja. Pollozhani beson se gjithçka do të kryhet brenda afateve ligjore për lejimin dhe publikimin e Konkursit për regjistrimin e studentëve të rinj, kur edhe do të dihet saktësisht numri i studentëve të planifikuar për të gjitha drejtimeve dhe fakultete e UNT-së.

“Pas një analize të thuktë shkencore, ku kemi parashikuar edhe trendin e vendeve të punës për të ardhmen, bëmë planifikim e programeve të nevojshme studimore. Dy prej programeve të reja janë rishqyrtim i programeve të cilat i kishim, ndërsa të tjerat janë programe të reja”, pohon për KOHA rektori Pollozhani.

Kështu, sqaron më tej ai, inxhinieria ekonomike e cila ishte e akredituar që në aktin e themelimit, është ndarë në dy programe: menaxhment industrial dhe ekonomi e ndërmarrësisë. Këtu është shtuar edhe një program tjetër i ri me dy profile: inxhinieria e mbrojtjes së ambientit dhe inxhinieria e mbrojtjes në vendin e punës.

Te Fakulteti i shkencave sociale, thotë se janë shtura programet e gerontologjisë, media dhe komunikim ndërkulturor (me dy profile: gazetari dhe komunikologji), shkencat sportive, administrata publike dhe menaxhimi i resurseve humane, ndërkaq në kuadër të shkencave politike është shtuar programi studimeve ballkanike dhe euroaziatike. Rektori Pollozhani shprehet optimist edhe për sa i përket jehonës së regjistrimit të studentëve të rinj në UNT.

Vitin e kaluar sikurse dihet, ky universitet nisi punë me vonesë, po ashtu edhe regjistrimin e studentëve u bë pasi kishin përfunduar të gjitha afatet në universitet tjera publike dhe private. Në vitin e parë u regjistruan rreth 200 studentë. Pritjet për vitin akademik 2016/2017 janë shumë të madha, respektivisht presin të rritje tre ose katërfish më tepër studentë të rinj se sa numri i atyre që u regjistruan në vitin 2016/2017.

 “Në bazë të planifikimeve tona për regjistrimin e studentëve të rinj, sigurisht që presim numër më të madh, por që nuk do të shkojmë në regjistrime masive, pasi edhe Universitetit ynë është konceptuar mbi logjikën e cilësia dhe jo të sasisë. Nga numri ekzistues, pritjet tona sigurisht që janë për tre fish dhe më tepër studentë për vitin tjetër. Mjaftueshëm do të jetë edhe trefishi i studentëve të vjetshëm, pasi edhe synimet tona në atë numër konsistojnë”, deklaron rektori i UNT-së, Aziz Pollozhani.

Politikat e pranimit të studentëve të rinj, thotë se janë ndërtuar mbi bazën e mundësive fizike, pra hapësirave në dispozicion të këtij universiteti, i cili krahas hapësirave te godina e Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (pranë Qendrës Tregtare të Shkupit), nga viti akademik 2017/2018 do të shfrytëzojë hapësirat e Shkollës fillore “Kongresi i Manastirit”. UNT do të vendoset në të njëjta hapësira ku deri tani funksionin programet e disperzuara të Universitetit të Tetovës. Prej vitit akademik 2013/2014, UT- ja nuk hapi konkurs për regjistrimin e studentëve në Shkup, kështu që vendin e tyre në hapësirat e “Kongresit të Manastirit” do ta zënë programet e UNT- së.